подржано од

   
  • Drying agricultural products
  • Air solar collectors
  • Installation hybrid photovoltaic systems
 
  • Сушење на земјоделски производи
  • Воздушни соларни колектори
  • Монтажа хибридни фотонапонски системи
 

eshop
Сушење плодови
Каков капацитет
Сушара 100 кг.
Сушара 200 кг.
Сушара 300 кг
Сушара 900 кг.
Сушара 1200 кг.
Техничко упатство
Галерија
Од медиумите
За нас
Соработка со ФИТР

 

 

 

 

 

  Техничко упатство, гаранции за сушарите и препорки за транспорт

   ( веб.страната е во изработка) За подетални информации јавете се во фирмата

    

          габарити ( м)        
  Тип на Сушара   линк од видео презентација за начин начин на употреба

Техничко упатство

ширина должина висина волумен м3 тежина кг

 транспорт

Гаранција. 

                       
  сушара од 100 кг    ( 2018 г)                    
                       
  сушара од 100 кг    ( 2021 г)                    
                     
  сушара од 200 кг.   ( 2021 г)                  
                     
  сушара од 300 кг    ( 2022 г)                  
                     
  сушара од 900 кг                     
                     
  сушара од 1300 кг                     

                                          

                                                  

              

             

Напомена : Производителот го задржува правото на промени, без претходна најава.

Last revision 08-May-24