подржано од

   
  • Drying agricultural products
  • Air solar collectors
  • Installation hybrid photovoltaic systems
 
  • Сушење на земјоделски производи
  • Воздушни соларни колектори
  • Монтажа хибридни фотонапонски системи
 

eshop
Сушење плодови
Каков капацитет
Сушара 100 кг.
Сушара 200 кг.
Сушара 300 кг
Сушара 900 кг.
Сушара 1200 кг.
Техничко упатство
Галерија
Од медиумите
За нас
Соработка со ФИТР

 

 

 

 

 

Од медиумите за нас.

   

Фоторафии

 

Линк од известувањето

Весна Јаневска од Росоман обезбеди сушара за овошје и зеленчук со државна поддршка за жени од рурални средини

 

   

https://agrotim.mk/vesna-janevska-od-rosoman-obezbedi-sushara-za-ovoshje-i-zelenchuk-so-drzhavna-poddrshka-za-zheni-od-ruralni-sredini/?fbclid=IwAR228QQYX5tf01fh2ufxzq6XyjUihIPawuYF4HU6g5vHbRznUEC-dmSYFds

26.10.2021- Росоман

         
Објевено од Александар Kрстевски, фирма - АГРО ГАВРО Ресен  2021    

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012134772876

датум 11 Јуни 2021, Локација- Ресен

 

         
         
Веб. Портал  "Рурал маркет"  2020 г.   

 

https://ruralmarket.net/posts/2248

Напомена: - Цените на објавата  се стари и не се важечки.

Новите цени се на https://reklama5.mk/AdDetails/Index?ad=2925131

 

 

  

         
 

Средно земјоделско улилиште ,, Димитар Влахов од Струмица 2019 г. доби соларна сушара за природно сушење на овошје и зеленчук

 

 

 

https://drnka.mk/%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%83%D0%B4-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B4/

         
Средно земјоделско улилиште ,, Кочо Рацин од Свети Николе 2019 г. доби соларна сушара за природно сушење на овошје и зеленчук     

 

https://svetinikole.gov.mk/dodelena-nova-mehanizatsija-za-sou-kocho-ratsin/

 

         
МОН обезбеди стручна опрема за средното стручно училиште Киро Бурназ во Куманово. 2019 г.

 

 

 

 https://utrinskivesnik.mk/%d0%bc%d0%be%d0%bd-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be/

         
         
Сушара изработена по барање на купувач во Јегуновце Тетово.  2018 (Напомена - овој модел е веќе заменет со понови модели)  

 

https://www.radiomof.mk/makedonija-ima-280-sonchevi-denovi-no-iskoristuva-edvaj-1-procent-od-sonchevata-energija/

 

https://zelenaberza.com.mk/zemjodelcite-vo-jegunovce-na-obuka-so-tehnologijata-vo-zewmjodelstvoto-za-novi-biznisi/

         
         
Видео презентација на соларните сушари , произведени во 2018 год (Напомена- овој модел е веќе заменет со понови модели)  

 

https://solar.org.mk/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86/

         
Промоција на соларна сушара за сушење овошје и зеленчук, 2017.  Тетово

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K9wCd3TjDQg

 

         
Златна награда за Соларна Сушара на саем "ЕКОНОВА Скопје 2017"  

 

https://inovativnost.mk/2018/04/28/eko-solar-od-stip-ja-konstruirashe-prvata-solarna-sushnica-vo-zemjava/

         
Почеток на изработката на соларни сушари  Канал 5,  2016 г.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hZu8GKBZsVg

       

 

Напомена : Производителот го задржува правото на промени, без претходна најава.

Last revision 08-May-24